Bestyrelsen

Navn

Telefon

Formand:

Ole  Reiche

25 35 64 08

Næstformand:

Frank Christensen

25 35 63 03

Kasserer:

Rene Kühl

25 35 63 13

Arbejdsmiljørepræsentant

   

Jacques W. Møller

25 35 62 70

Kolleganetværk

   

Lars Ø. Jensen

25 35 63 14

Frank Fink Christensen

25 35 63 03

Carsten Andreasen

25 35 64 11

Alfred Bojsen-Hansen

41 95 40 79

Tur - udvalg

   

Koordinerende turrepræsentant: 

Jan Sort

25 35 63 10

Lokal turrepræsentant:

Kenneth Pedersen

41 37 01 54

Suppleant:

Torben G. Olesen

25 35 63 18

Bilagskontrollant

   

Heinrich Petersen

41 37 01 53

Suppleant:

Kim Kræfting Boeriis

25 35 63 57

Kulturudvalg

   

Hans Vinther

41 95 40 66

Carsten Grejs Simonsen

41 95 40 77