Lokalgruppe Struer


LPO Arriva

Lokalgruppeopslag

Lokaludvalg

Ferievalg

 

Bestyrelsen

Navn

Telefon ( intern)

Formand:

Jakob Bro

64 02

Næstformand:

Egon Linneberg

64 01

Kasserer:

Jesper Qvist Svenningsen

64 06

Bestyrelsesmedlem

Brian S. Sørensen

63 62

Bestyrelsessuppleant

Finn L. Yde

22 49 45 45

Arbejdsmiljørepræsentant

   

Anders Damsgaard

22 68 71 84

Kolleganetværk

   

Egon Linneberg 

 64 01

Klaus Ø. Madsen

63 36

Jesper Qvist Svenningsen

64 06

Tommy Knudsen

41 95 40 82

Tur-udvalg

   

Koordinerende turrepræsentant:

Brian S. Sørensen

63 62

Lokal turrepræsentant:

Jesper Qvist Svenningsen

64 06

Turrepræsentant suppleant:

Claus D. Laugsen

22 68 71 83

Bilagskontrollanter

   

Per Jepsen

63 60

Klaus Ø. Madsen

63 36

Suppleant:

Claus D. Laugsen

22 68 71 83

Kulturudvalg

   

Jesper Qvist Svenningsen

64 06

Renè Larsen

41 95 40 84

Tommy Knudsen

41 95 40 82

Carsten N. Jacobsen

62 94

Anders Damsgaard

22 68 71 84

LPO Arriva er en del af Dansk Jernbaneforbund