Lokalgruppe Struer


LPO GoCollective

Lokalgruppeopslag

Lokaludvalg

Ferievalg

 

Bestyrelsen

Navn

Telefon ( intern)

Formand:

Jakob Gade Bro

64 02

Næstformand:

Egon Linneberg

64 01

Kasserer:

Jesper Qvist Svenningsen

64 06

Bestyrelsesmedlem

Anders Damsgaard

22 68 71 84

Bestyrelsessuppleant

Finn L. Yde

22 49 45 45

Arbejdsmiljørepræsentant

   

Per H Larsen

31 31 70 04

Kolleganetværk

   

Egon Linneberg 

 64 01

Klaus Ø. Madsen

63 36

Rasmus Henriksen

25 35 62 30

Tommy Knudsen

41 95 40 82

Tur-udvalg

   

Koordinerende turrepræsentant:

Jesper Qvist Svenningsen

25 35 64 06

Lokal turrepræsentant:

Anders Damsgaard

22 68 71 84

Turrepræsentant suppleant:

Thomas Nordsjø Jensen

22 63 29 97

Bilagskontrollanter

   

Per Jepsen

63 60

Klaus Ø. Madsen

63 36

Suppleant:

Thomas Nordsjø Jensen

22 63 29 97

Kulturudvalg

   

Jesper Qvist Svenningsen

64 06

Renè Larsen

41 95 40 84

Tommy Knudsen

41 95 40 82

Carsten N. Jacobsen

62 94

Anders Damsgaard 22 68 71 84

Asger Olesen

25 35 77 46

LPO GoCollective er en del af Dansk Jernbaneforbund