Lokalgruppe Aarhus


LPO Arriva

Lokalgruppeopslag

Lokaludvalg

Ferievalg

 

Bestyrelsen

Navn

Telefon ( intern)

Formand:

Frank Fink Aarup-Christensen

25 35 63 03

Næstformand:

Torben G. Olesen

25 35 63 18

Bestyrelsessuppleant:

Jan Sort

25 35 63 10

Kasserer:

Heinrich Petersen

41 37 01 53

Arbejdsmiljørepræsentant

   

Jacques W. Møller

25 35 62 70

Kolleganetværk

   

Lars Ø. Jensen

25 35 63 14

Frank Fink Christensen

25 35 63 03

Carsten Andreasen

25 35 64 11

Peter Hedegaard

25 35 64 38

Tur - udvalg

   

Koordinerende turrepræsentant: 

Jan Sort

25 35 63 10

Lokal turrepræsentant:

Anker Kenneth Pedersen

41 37 01 54

Suppleant:

Torben G. Olesen

25 35 63 18

Bilagskontrollant

   

Kenneth Petersen

41 37 01 54

Suppleant:

Kim Kræfting Boeriis

25 35 63 57

Kulturudvalg

   

Peter Dohn

22 10 46 11

Carsten Simonsen

41 95 40 77

LPO Arriva er en del af Dansk Jernbaneforbund