Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2008 - LTO Arriva

  NR. 31 -  Aftalen om Falck Healthcare er opsagt og en ny og bedre indgået   

Den nye aftale sikrer bedre adgang til behandling af de 4 behandlingstilbud og gælder for både KSM og LKF

  NR. 30 -  ny aftale om antal pladser på weekendhold   

Tillægsaftale fastsætter 9 pladser på weekendhold for K09

  NR. 29 -  Ny aftale om spadsere-, rangere- og tekniske tider   

Aftalen indeholder et mindre antal nye tider, herunder tid til et nyt begreb: "Skriftlig overlevering"

  NR. 28 -  ny aftale om forhold for lokomotivførerelever   

Aftalen sikrer blandt andet den høje km sats og udlån til fremmed depot under praktik perioden

  NR. 27 -  hvordan tilmelder jeg mig weekendholdet   

Dette opslag beskriver tilmeldingsproceduren

  NR. 26 -  ny aftale om weekendhold for lkf'ere   

Med aftalen er der skabt en helt ny mulighed for at arbejde fast hver weekend

  NR. 25 -  arriva opsiger aftale for ksm'ere   

Vi har med stor beklagelse modtaget en opsigelse af sikkerhedstillæg fra Arriva

Klik her for Arrivas opsigelse

  NR. 24 - opdeling af lto arriva   

LTO Arriva ønskes opdelt

  NR. 23 - nyt tillæg for udlånte LKF Tjenestemænd   

Nyt Arriva produktionstillæg til supplement for DSB produktionstillæg

  NR. 22 - medlemsinformation   

KSM lokalgrupperne udskilles af LTO Arriva

  NR. 21 - Pressemeddelelse vedrørende usikrede overskæringer   

BaneDanmark vildleder i artikel om ubevogtede jernbaneoverskæringer

  NR. 20 - Økonomisk kompensation til KSM   

Aftale om engangskompensation til KSM for gener ved utilfredse kunder i sporspærringsperioden

  NR. 19 - sagerne for lkf hold 9 er afgjort   

Det er nu lykkedes af sætte et foreløbigt punktum i sagerne for LKF hold 9

  NR. 18 - ny ferieaftale for lki-gruppen   

Ny aftale for ferieadministration for LKI'ere

  NR. 17 - ny aftale for LKf-k   

Ny og forbedret aftale for lokomotivførerkørelærere på plads

  NR. 16 - ny aftale for lki   

Ny og forbedret aftale for lokomotivinstruktørerne er forhandlet på plads

  NR. 15 - uforståeligt opslag fra ksm-gruppen   

Skarpt, men uforståeligt opslag fra KSM-tillidsfolkene i en udtalelse på vegne af KSM-gruppen

  NR. 14 - nye udlånslister   

De tidligere udstationeringslister erstattes af nye udlånslister

  NR. 13 - opsigelse af bonusaftale   

Aftalen om bonus ved rettidig toggang er opsagt

  NR. 12 - ny aftale om ekstra overtidstillæg   

Aftalen giver et ekstra kronetillæg oveni det overenskomstmæssige overtidstillæg

  NR. 11 - ny aftale om mødetillæg   

Aftalen giver en regulær lønstigning  samt på sigt en omfordeling af tillægget

  NR. 10 - ny aftale om udlån   

Aftalen erstatter de fire eksisterende aftaler vedrørende udstationering mv.

  NR. 09 - til de aktionerende lokomotivførere   

Møde med topledelsen i Arriva var forgæves

  NR. 08 - weekendhold bliver ikke til noget   

Weekendhold bliver ikke til noget i Arriva - ledelsen vil ikke benytte ordningen

  NR. 07 - Ny lønsammenligning med dsb   

Stigning i forbindelse med bl.a. overenskomster og nye lokalaftaler i DSB har ændret lønbilledet

  NR. 06 - ingen afspadseringsrækker til sommer   

Ledelsen ønsker ikke at forhandle afspadseringsrækker for perioden 1. maj - 30. september

  NR. 05 - For sent varslede exht-dage i påsken erstattes nu   

De tildelte EXHT-dage i påsken erstattes - de blev varslet efter 25/2, der var sidste frist

  NR. 04 - mange brud på arbejdstidsregler i de nye tjenester   

Blot få dage efter sporspærringen er iværksat kan der konstateres brud på både arbejdstidsreglerne og korrigeringsaftalen

  NR. 03 - Korrigering ifbm. sporspærring   

Hvordan er reglerne om korrigering af tjenester og ture ved en sporspærring

  NR. 02 - lønlighed med dsb   

Der er nu lønlighed mellem DSB og Arriva lokomotivførere

  NR. 01 - uvished om afvikling af afspadsering til sommer   

Det er endnu ikke muligt at søge afspadsering i perioden 01 maj - 30 september 2008