Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2009 - LPO Arriva

 Nr. 24 - ny aftale om anvendelse af pda   

Aftalen sikrer en ny fritvalgsmodel for lokomotiv-personalet grundet den ny multimedieskat

 Nr. 23 - vigtig information om arbejdsdeling  

Den enkelte lokomotivfører skal skriftligt erklære sig indforstået med aftalens indhold

 Nr. 22 - nu kan du få nyhedsmail direkte fra lpo arriva  

Få direkte besked på din mail når vi udsender opslag m.m.

 Nr. 21 - Ny aftale om uddannelse i omstillingsanlæg!  

Aftalen beskriver indhold og vilkår i uddannelsen

  NR. 20 - vil du gerne forhøje din pensionsopsparing i 2010?   

Nu er det tiden at meddele Arriva, hvis du ønsker at forhøje din pensionsindbetaling i 2010

  NR. 19 - Ny aftale om arbejdsdeling og overtid   

Med aftalen er der skabt ro om personalesituationen frem til udgangen af 2010

  NR. 18 - Ny aftale om lokomotivfører gruppeleder   

Der er nu indgået en ny aftale, hvori teamlederne skifter navn til gruppeleder

  NR. 17 - pressemeddelelse vedrørende Vestbanens fremtid   

Et borgerligt flertal i Region Syddanmark vil lukke Vestbanen fra december 2010!

  NR. 16 - Turvalget udsat   

Turvalget er udsat på grund af manglende udsendelse af højtidsture

  NR. 15 - Dialog om tildeling af afspadsering   

Der er nu skabt enighed om at tildeling af afspadsering sker efter forudgående aftale med den enkelte lokomotivfører

  NR. 14 - ny forbedret højtidsaftale!   

Alle loko-førere er nu sikret enten jule- eller Nytårsfri allerede fra jul/Nytår 2009

  NR. 13 - Fejl i ansøgningsskema til weekendhold for K10   

Der er angivet forkert dato-interval. Der omsendes dog ikke nyt skema

  NR. 12 - mere frihed når du ønsker det   

Vil du gerne geare lidt ned eller dygtiggøre dig, så læs dette opslag

  NR. 11 - Vil du på weekendhold for k10   

Det er nu du skal beslutte om du ønsker at komme på weekendhold for K10

  NR. 10 - Antal pladser på weekendhold for k10   

Ny aftale om antal pladser på weekendhold

  NR. 09 - Ny aftale om lokal ferieadministration   

Efter at alle lokalgrupper er kommet på elektronisk feriesøgning er der indgået aftale herom

  NR. 08 - BaneDanmark og arriva skal sikre ubevogtede overkørsler!   

Arbejdstilsynet skrider nu ind med påbud om samarbejde til begge parter

  NR. 07 - Fejl i ansættelseskontrakter for de nye lokomotivførere   

Der er angivet forkert ansættelsesdato - ledelsen har erkendt fejlen

  NR. 06 - Ny aftale om tænding af oliefyr på mr   

Nyt tillæg til tidsaftalen om tekniske tider

  NR. 05 - Urafstemning om anciennitetssystemet  - afgørelsen   

Afgørelsen er truffet med mere end 65% af de afgivne stemmer

  NR. 04 - Urafstemning om anciennitetssystemet   

Skal det fortsat være anciennitet der afgør hvem der først kan vælge sig i tur?

  NR. 03 - Ny aftale om retningslinjer for weekendhold   

Det har vist sig nødvendigt at præcisere aftalen fra januar

  NR. 02 - ny senioraftale for lokomotivførere   

Seniorordningerne tilbydes i tre aldersfaser: 55, 60 og 62 år

  NR. 01 - LPO Arriva byder velkommen   

Områdegruppen skifter ansigt