Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2010 - LPO Arriva

 Nr. 15 - Vestbanen truet på livet - nok en gang!   

Total mangel på fremsynethed i indenrigs- og sundhedsministeriet kan blive Vestbanens død 

 Nr. 14 - ny aftale om efteruddannelse på lint   

Aftalen sikrer efteruddannelse på de 12 nye Lint togsæt samt i en række nye ADI instrukser

 Nr. 13 - ny tidsaftale med flere væsentlige ændringer    

Med K11 indføres en række nye procedure, hvilket også medfører ændringer i tidsaftalen

 Nr. 12 - ny aftale om pladser på weekendhold i k11   

Den nye aftale betyder væsentlige ændringer i både antal og vilkår

 Nr. 11 - Medlemsmøder med forbundsformanden   

Der afholdes møder i Varde og Viborg 1. og 2. november

 Nr. 10 - ny hsu-aftale om medarbejderbonus   

Der er via HSU indgået en ny aftale om medarbejderbonus for 2010 til alle medarbejdere

 Nr. 09 - Ny aftale betyder ophør af arbejdsdeling   

Aftalen betyder at arbejdsdelingen suspenderes fuldstændigt i november og december

 Nr. 08 - Ny aftale om fratrædelsesbonus   

Aftalen indeholder et frivilligt tilbud om en fratrædelsesbonus til seniorer over 60 år.

 Nr. 07 - Ny højtidsaftale   

Aftalen er en revidering af den nuværende og betyder en styrket planlægningsfase

 Nr. 06 - Nyt satellitdepot i Herning!   

Der er netop indgået aftale om oprettelse af et helt nyt satellitdepot i Herning

 Nr. 05 - Aftale om øget frihed forlænget!   

Der er indgået en tillægsaftale som forlænger aftalen om midlertidig deltid og orlov!

 Nr. 04 - NY KØRSELSBONUS TIL LOKOMOTIVFØRERNE!   

Vi har netop indgået en ny bonusaftale med Arriva ved kørsel i tjenestebil

 Nr. 03 - Arbejdsdelingen suspenderes og reduceres med 50%   

Ny aftale sikrer at arbejdsdelingen suspenderes, for derefter at blive halveret

 Nr. 02 - områdegruppen indbyder til medlemsmøder i maj   

Vi afholder møder på alle 5 depoter

 Nr. 01 - bonus til medarbejderne for indsatsen i  2009   

Hvad synes du pengene skal bruges til ?