Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2011 - LPO Arriva

  Nr. 20 - kompensation for manglende varsel i højtiderne!   

Kompensationen omfatter lokomotivførere der ikke fik højtidstjenesterne varslet senest 25/11

  Nr. 19 - Ny tillægsaftale om kørsel i bil Thisted - struer!   

Den første tillægsaftale om konkret bonus for kørsel i tjeneste bil er nu faldet på plads:

  Nr. 18 - Ny aftale om medarbejderbonus frem til 2018!   

Skærpede krav, 2 uafhængige bonusordninger udgør de væsentligste ændringer i den nye aftale:

  Nr. 17 - Ny aftale om pladser weekendhold for k12!   

Aftalen betyder samlet 3 pladser på weekendhold i Arriva for K12:

  Nr. 16 - 10 ændrede lokalaftaler!   

Der er 10 lokalaftaler der er ændret i større eller mindre grad. Her er et overblik over ændringerne

  Nr. 16 - Bilag A   

Aftale om rangertider, spadseretider og tekniske tider mv. i Arriva Tog

  Nr. 16 - Bilag B   

Aftale om ekstra overtidstillæg

  Nr. 16 - Bilag C   

Aftale om anvendelse af aflåst togsæt som pauselokale i særlige situationer

  Nr. 16 - Bilag D   

Aftale om lokomotivpersonalets tjenestegøring i højtiderne

  Nr. 16 - Bilag E   

Aftale om udlån til fremmed depot

  Nr. 16 - Bilag F   

Aftale om brug af mobiltelefon samt MiniPC / Tablet PC

  Nr. 16 - Bilag G   

Aftale om uniformsbeklædning for lokomotivpersonale ved Arriva Tog A/S

  Nr. 16 - Bilag H   

Aftale om weekendhold

  Nr. 16 - Bilag I   

Aftale om lokomotivfører-gruppeledere

  Nr. 15 - Aftale om kørselsbonus!   

Den nye aftale om kørselsbonus betyder større samlet bonus til lokomotivførerne

  Nr. 14 - Aftale om afspadsering!   

Denne nye aftale sikre en minimumsgrænse for tilsætning af afspadsering på 35 timer

  Nr. 13 - aftale om midlertidig deltid og orlov i K12!   

Aftalen giver mulighed for at alle LKF kan tage orlov eller gå midlertidig på nedsat tid i K12

  Nr. 12 - aftale om 1 uges uddannelse pr. år til alle!   

Aftalen betyder at alle LKF fremover kan uddanne sig 1 uge om året med fuld grundløn

  Nr. 11 - aftale om fratrædelsesordninger for seniorer!   

Alle over 60 år tilbydes nu fratrædelse med 6 måneders løn

  Nr. 10 - status i forhandlingerne med ledelsen!   

Efter måneders forhandling er ”pakke 1” i lokalaftaleforhandlingerne nu afsluttet

  Nr. 09 - status i forhandlingerne med ledelsen!   

Det går fremad, men vi er ikke i mål

  Nr. 08 - ny aftale om kompensation for pause på togsæt!   

Aftalen gælder i særlige situationer (særtog/ sporspærringer, hvor der ikke er pauselokale)

  Nr. 07 - Ledelsen ønsker lokalaftaler genforhandlet!   

For at imødegå urigtige rygter, vil vi her forsøge at informere om den igangværende gennemgang af alle vores lokalaftaler

  Nr. 06 - Ny aftale om midlertidigt udlån til varde!   

Vi har indgået aftale med ledelsen om midlertidigt udlån fra Esbjerg til Varde depot indtil K12

  Nr. 05 - Ny tillægsaftale til efteruddannelse i Lint!   

Dag 2 får ændret indhold og kvaliteten sikres!

  Nr. 04 - Vestbanen reddet på målstregen!   

Sent mandag aften d. 28 februar vedtog et snævert flertal i Region Syd at bevare og fremtidssikre Vestbanen

  Nr. 03 - Ny aftale om midlertidig deltid/orlov!   

Der er nu opnået enighed med ledelsen om en ny aftale for hele K11

  Nr. 02 - ustabil server påvirker lpo ferie!   

De seneste dages serverproblemer har givet forstyrrelser på feriesøgningssystemet

  Nr. 01 - nye overenskomstfoldere!   

DI-JA / DJ Overenskomsten 2010-12 er kommet på tryk