Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2012 - LPO Arriva

  Nr. 19 - afstemningen om bonusmidlerne er slut!   

Et stort flertal valgte bonusgaver:

  Nr. 18 - nyt pauselokale i viborg!   

Indrettet og godkendt nyt pauselokale i Viborg:

  Nr. 17 - Bonus for kørsel i bil er opgjort!   

Bonus for kørsel i tjenestebil for hele K12:

  Nr. 16 - Bonus til lokomotivpersonalet!   

Hvad synes du pengene skal gå til?

  Nr. 15 - aftale om midlertidig deltid og orlov i k13!   

Aftalen giver mulighed for at alle Lkf. kan tage orlov eller gå midlertidig på nedsat tid i K13:

  Nr. 14 - status efter kongressen!   

Kongressen valgte ny forbundsledelse:

  Nr. 13 - ny aftale om pladser på weekendhold for k13!   

Aftalen betyder samlet 3 pladser på weekendhold i Arriva for K13:

  Nr. 12 - enighed om overtidsbetaling ved korrigering!   

Fortolkningen af korrigeringsaftalen har været til drøftelse:

  Nr. 11 - ny tillægsaftale om kørselsbonus i etape 5!   

Aftalen om bonus for kørsel i bil under sporspærringens etape 5:

  Nr. 10 - ny tillægsaftale om kørsel i bil Esbjerg-tønder!   

Ny aftale om fast kørsel i tjenestebil mellem Esbjerg og Tønder fra 30. Juni 2012:

  Nr. 09 - ny tillægsaftale om kørselsbonus i etape 3 og 4!   

Aftalen om bonus for kørsel i bil under sporspærringens etape 3 og 4:

  Nr. 08 - Afrundingsfejl i overtidstillæg rettet!   

En kedelig fejl vedr. beregning af afspadsering af det ekstra overtidstillæg er nu blevet rettet

  Nr. 07 - nye spadsere- og rangertider i aarhus!   

Det nye depot i Aarhus og godkendelse af 500 gruppen, har betydet nye tider i Aarhus:

  Nr. 06 - ny tillægsaftale om kørselsbonus i etape 2!   

Aftalen om bonus for kørsel i bil under sporspærringens etape 2:

  Nr. 05 - ny tillægsaftale om kørselsbonus i etape 1!   

Aftalen om bonus for kørsel i bil under sporspærringens etape 1, mellem Herning og Silkeborg er nu faldet på plads:

  Nr. 04 - øget brugersikkerhed på lpo ferie!   

Øget sikkerhed betyder at du måske skal ændre dine indstillinger i din internet browser:

  Nr. 03 -kom til info-møde om AMU-kurser!   

Vi afholder nu sammen VEU centrene infomøder på depoterne om mulighederne for AMU kurser:

  Nr. 02 -medlemsmøder om efterlønsreformen!   

Vi afholder sammen med Min-Kasse og PensionDanmark infomøder om efterlønsreformen:

  Nr. 01 -ny aftale om sundhedsforsikring!   

Aftalen sikrer samme dækning og frivillig adgang til ordningen: