Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2014 - LPO Arriva

 

  Nr. 20 - nye spadsere- og rangertider fra k15!   

Der er tale om enkelte rettelser af eksisterende tider, samt nye tider der er opmålt:

  Nr. 19 - Kørselsbonus  - nu kan du vælge frihed!   

Det er blevet tid til at vælge, om du vil have din kørselsbonus udbetalt eller hellere vil afspadsere:

  Nr. 18 - bonus for rettidighed udmøntes i bonusgaver!   

Igen i år udmøntes de 500 kr. i rettidighedsbonus som bonusgaver:

  Nr. 17 - Ny bonusaftale om dieselbesparelse!   

Aftalen indebærer en kollektiv deling af besparelse ved mere miljørigtig kørsel:

  Nr. 16 - ny aftale om groundede lokomotivførere!   

Aftalen sikre bedre tilknytning til arbejdspladsen og økonomisk sikring for groundede Lkf:

  Nr. 15 - bonus kan nu udmøntes som afspadsering!   

De 2 reviderede bonusaftaler om henholdsvis rettidighed/kundetilfredshed og kørsel muliggør at afspadsering nu kan vælges:

Se hele  aftalen vedrørende kørselsbonus her:

Se hele  aftalen vedrørende rettidighed/kundetilfredshed her:

  Nr. 14 - Lokalaftaler genforhandles!   

Vi har nu atter påbegyndt genforhandling af en række lokalaftaler med ledelsen:

  Nr. 13 - Forlig og støtte til kulturudvalgene!   

4 konstaterede brud på aftaler endte med forlig:

  Nr. 12 - Ny aftale om lokomotivinstruktører (lkI)!   

Revideret lokomotivinstruktøraftale giver 2 nye instruktørpladser (LKI’ere):

  Nr. 11 - Ny gruppelederaftale!   

Aftalen betyder at den flyvende gruppelederstilling nedlægges og erstattes af 2 nye LKI’ere:

  Nr. 10 - Revideret aftale om uddannelse til lkf!   

Arriva indberetter km-godtgørelse under de selvvalgte AMU uddannelse:

  Nr. 09 - INFO OM MIDLERTIDIGE PAUSELOKALER UNDER SPORSPÆRRINGEN!   

Der oprettes midlertidige Pauselokaler i Skanderborg og Langå under Sommerens sporspærring:

  Nr. 08 - Ekstra lønkørsel på vej!   

Lønreguleringen fra overenskomstforliget er nu på vej i form af en ekstra lønkørsel:

  Nr. 07 - LPO ARRiva - turnyt!   

Der er sket fremskridt i forhold til de fokuspunkter vi satte spotlight på i januar:

  Nr. 06 - har fokus på arbejdsmiljø i tjenesterne givet resultat?   

Der er sket fremskridt i forhold til de fokuspunkter vi satte spotlight på i januar:

  Nr. 05 - uenigheden om pauser er nu løst!   

På et møde med ledelsen d. 19/2 lykkedes det at opnå enighed:

  Nr. 04 - uenighed om pauseregel!   

Vedrørende 4 timer og 45 min. arbejde uden pause:

  Nr. 03 - ny tillægsaftale om kørsel i bil struer-skjern og esbjerg-tønder!   

Ny aftale om fast kørsel i tjenestebil mellem Struer-Skjern og Esbjerg-Tønder i hele K14:

Se hele  tillægsaftalen her:

  Nr. 02 - Fokus på arbejdsmiljø i tjenesterne for K14!   

På det netop afholdte turmøde d. 23/1, var der stort fokus på manglende arbejdsmiljø:

  Nr. 01 - Aftale om midlertidig deltid og orlov i K14!   

Aftalen giver mulighed for at alle Lkf. kan tage orlov eller gå midlertidig på nedsat tid i K14: