Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2015 - LPO Arriva

 

  Nr. 16 - Hvad skal bonusmidlerne gå til?   

Det kan du nu være med til at bestemme:

  Nr. 15 - info om turvalget!   

Lidt praktisk info om det igangværende turvalg:

  Nr. 14 - LPO Arriva turnyt!   

Nye ture i K16 - tjenester og ture er nu ved at tage form:

  Nr. 13 - nye aftaler om bonus/bilkørsel!   

Sommerens sporspærringer har udmøntet sig i 5 nye bonusaftaler om kørsel:

  tillægsaftale Nr. 2015-110   

  tillægsaftale Nr. 2015-111   

  tillægsaftale Nr. 2015-112   

  tillægsaftale Nr. 2015-113   

  tillægsaftale Nr. 2015-410   

 

  Nr. 12 - hvad skal bonussen fra 2014 bruges til?   

Hvis du har en god idé eller forslag, vil vi gerne høre fra dig:

  Nr. 11 - husk selv at skrive overarbejde ved k-vagter!   

Det er højsæson for K-vagter og flere er måske ikke opmærksom på at evt. overarbejde ikke registres automatisk – det skal du selv gøre:

  Nr. 10 - ny aftale om midlertidig deltid og orlov!   

Aftalen er en genindførelse af muligheden for midlertidig deltid og orlov og gøres permanent:

  Nr. 09 - ny aftale om rådigheder!   

Forlængelse af RDG til maks. 10 timer og så skal der minimum planlægges med 7 timers RDG:

  Nr. 08 - ny aftale om længere delpauser!   

Alle tjenester skal fremover planlægges så de indeholder én pause på 30 minutter:

  Nr. 07 - ny aftale om arbejdstid ved uddannelse!   

Aftalen er ny og fastsætter nye regler med mulighed for længere rejsetid til/fra uddannelse:

  Nr. 06 - ny revideret aftale om LKF-K!   

Bedre rettigheder, kortere efteruddannelse, men kompensation for manglende uddannelse:

  Nr. 05 - ny delpakke i forhandlingerne på plads!   

Der er indgået 5 nye lokalaftaler, samt et enighedsprotokollat i tilknytning til den ene:

  Resultatet af valg af medarbejderrepræsentanter!   

Efter 1.858 stemmer og en valgdeltagelse på hele 49,5% er valget afgjort:

  Nr. 04 - forhandlingerne fortsætter!   

God og konstruktiv dialog i forhandlingerne:

  Nr. 03 - nye forhandlinger af lokalaftaler!   

Der er aftalt forhandlingsmøde med ledelsen i april, hvor en række aftaler er på dagsordenen:

  Nr. 02 - 3 nye aftaler om k15 bilkørsel!   

Aftalerne omfatter; Struer-Herning, Herning-Skjern, Varde-Skjern og Esbjerg-Tønder:

  Nr. 01 - ny aftale om spadsere- ranger- og tekniske tider!   

Den nye tidsaftale er nu underskrevet og kan hentes her på vores hjemmeside: