Tilbage til oversigten 

 

Opslag 2017 - LPO Arriva

 

  Nr. 23 - ny aftale om lkf afløserordning på vestbane-troljen! 

Der opslås nu 2 Lkf. stillinger, hvor en del af jobbet bliver fremførsel af trolje på Vestbanen:

  Nr. 22 - nye spørgsmål om arbejdsglæde er positivt! 

Ledelsen har nu på baggrund af kritikken ændret spørgsmålene i arbejdsglædesmålingen:

  Nr. 21 - udmøntning af kørsel i bil for K17! 

Den årlige bonus er nu opgjort:

  Nr. 20 - BONUSGAVER FOR RETTIDIGHED OG KUNDETILFREDSHED! 

Igen i 2016 udmøntede den flotte indsats blandt medarbejderne sig i bonus for rettidighed og kundetilfredshed:

  Nr. 19 - tillidsmandsmøde 2018!   

I april 2018 afholder vi i LPO Arriva ordinært tillidsmandsmøde og fristen for forslag nærmer sig:

  Nr. 18 - Skifte på næstformandsposten!   

Områdegruppen får ny næstformand:

  Nr. 17 - LPO ARRIVA TURNYT – Nye Ture til K18!   

Tjenester og ture er nu ved at tage form:

  Nr. 16 - Forlig indgået om brudsager!   

Brudsager i forhold til udlåns- og arbejdstidsaftalen er afsluttet med et forlig:

  Nr. 15 - sikkerhedsmæssige hændelser og forhøjet beredskab!   

Svar fra sikkerhedschefen på kritikken af det nye begreb "forhøjet beredskab" ved sikkerhedsmæssige hændelser:

  Nr. 14 - Flertal for at bevare anciennitet ved turvalg!   

Afgørelsen på afstemningen viste et flertal for at bevare anciennitetssystemet ved turvalg, sådan som det er i dag:

  Nr. 13 - kan tjenestemænd omfattes af et nyt turvalgsystem?   

Det spørgsmål har vi fået fra flere medlemmer og vi har nu undersøgt dette:

  Nr. 12 - urafstemningen om anciennitet sættes igang  

Vi sætter nu gang i den elektroniske afstemning om anciennitet ved turvalget:

  Nr. 11 - anciennitetsafstemning - hvorfor nu det igen?   

Svar på åbent brev fra en lokomotivfører, som gerne vil vide mere om baggrunden for urafstemningen om anciennitet ved turvalg:

  Nr. 10 - ny aftale om genplacering af ferie ved overarbejde!   

Aftalen er en forsøgsordning og skal sikre at kørsel af overarbejde ikke betyder gensøgning af den samme ferie 2 gange i feriebogen:

  Nr. 09 - nyt tiltag om måling af arbejdsglæde er positivt!   

Ledelsen iværksætter nu et nyt tiltag; Måling af arbejdsglæden – Vi synes idéen er god:

  Nr. 08 - urafstemning om anciennitet ved turvalg!   

Vi igangsætter nu en urafstemning om anciennitet ved turvalg:

  Nr. 07 - konstruktivt møde om lokalaftaler!   

Ledelsen udtrykte på dagens møde ønske om samarbejde og der blev opnået enighed om følgende :

  Nr. 06 - ledelsen fremrykker forhandlingerne!   

Nyt forhandlingsmøde:

  Nr. 05 - Hvad forhandles der om?   

Det er ikke blevet lettere at bevare overblikket over, hvor forhandlingerne står med de seneste udmeldinger:

  Nr. 04 - En stor tillidsmand og fighter er gået bort!   

Det er med stor sorg at vi har modtaget meddelelsen om Ulrik Salmonsens alt for tidlige død:

  Nr. 03 - Status efter møde om gennemgang af lokalaftaler!   

Ledelsen har ønske om oprydning og tilretning af en række lokalaftaler:

  Nr. 02 - Ledelsen ønsker oprydning/gennemgang af flere lokalaftaler!   

Der er nu sat dato for første møde:

  Nr. 01 - derfor er vi imod det nye ok-forlig 2017!   

I disse dage udsendes der stemmesedler til jer, hvor I skal stemme om det nye overenskomstforlig: