Nr. 26 - nye aftaler om Lkf-k, LKI, LKI-vagt og gruppeledere!   

Aftalerne indeholder mindre ændringer og redaktionelle tilpasninger:

 

  Nr. 25 - nye aftaler om uniform, tr,  kolleganetværk og fremmødetillæg!   

Aftalerne indeholder mindre ændringer/sammenskrivninger:

 

  Nr. 24 - ny højtidsaftale fra k21!   

Aftalen ændrer særligt varsling og måden højtiderne bygges op på – særligt omkring Jul/Nytår:

 

  Nr. 23 - ny aftale om turvalg!   

Aftalen er en fortsættelse af den eksisterende aftale, men redaktionelt ændret og sammenskrevet med bla. turudvalgsaftalen:

 

  Nr. 22 - ny aftale om depotstruktur!   

Aftalen beskriver samlet vilkår mm. på alle depoter – også de 3 nye lokaliteter:

 

  Nr. 21 - ny aftale om tekniske tider!   

Ny tidsaftale om tekniske tider er indgået som følge af ændrede arbejdsopgaver mv.:

 

  Nr. 20 - ny generel aftale om uddannelser!   

En ny samlet uddannelsesaftale samler alle tidligere aftaler vedrørende uddannelse:

 

  Nr. 19 - Ny aftale om Tillæg Juleaften og nytårsaften!   

Så er beregningsgrundlaget og satsen for det jule- og nytårstillæg klar:

 

  Nr. 18 - ny aftale om ekstra overtidstillæg!   

Den nye aftale betyder at det ekstra overtidstillæg fremover kun ydes for overtid på normen.

 

  Nr. 17 -ny aftale om arbejdstid!   

Den nye arbejdstidsaftale giver bedre overblik, samler flere aftaler og tager højde for den nye ferielov.

 

  Nr. 16 - medlemsmøder om forliget!   

Vi kommer rundt på medlemsmøder for at give mulighed for dialog om det netop indgåede forlig.

 

  Nr. 15 - forlig om lokalaftaler på plads!   

Efter 3 måneders intense forhandlinger er det lykkedes i 11. time at opnå enighed om aftalerne.

 

  Nr. 14 - Løbesedler om overarbejde!   

Ledelsen har foreholdt os, at der er fundet løbesedler vedrørende overarbejde på depoterne.

 

  Nr. 13 - Lokalaftaleforhandlinger - et langt, sejt træk!   

Vi har nu været i forhandlinger i 2 måneder uden at det endnu har ført til et resultat:

 

  Nr. 12 - fortsat Uenighed om tjenestegøring på Nordjyske Jernbaner!   

Vi rejser derfor en sag om manglende overholdelse af gældende lokalaftaler vedr. tjenestegøring på fremmed depot:

 

  Nr. 11 - Uenighed om betaling for tjenestegøring på Nordjyske Jernbaner!   

Sagen drejer sig om fortolkning af det aftalegrundlag der skal benyttes når der udføres tjenester hos fremmed operatør som led i

efteruddannelse:

 

  Nr. 10 - husk selv at skrive overarbejde ved k-vagter!   

Det er højsæson for K-vagter og flere er måske ikke opmærksom på at evt. overarbejde ikke registres automatisk.

  Nr. 09 - Drøftelserne af lokalaftaler er startet!   

På mødet i går i DI, blev der aftalt en plan for den videre proces omkring forhandling af lokalaftalerne i Arriva Tog.

  Nr. 08 - opstart af lokalaftaleforhandlinger igen!   

Arriva har via DI indkaldt til en forhandling omkring de centrale DJ lokalaftaler, der gælder i Arriva Tog.

  Nr. 07 - Ny aftale om køremænd i Arriva Tog – Hvorfor?   

Der er indgået en ny aftale om køremænd på DJ overenskomst med Arriva Tog og vi vil her forsøge at uddybe baggrunden for aftalen:

Se opslaget fra Dansk Jernbaneforbund her:

  Nr. 06 - Hvad er de vigtigste krav for dig til OK 2020?   

Nu er tiden kommet, hvor du kan være med til at prioritere vores overenskomstkrav til overenskomstfornyelsen i 2020!

  Nr. 05 - arriva laver overenstkomstbrud!   

Arrivas ledelse har valgt at underbetale vores nye lokomotivførere og bryder derved overenskomsten mellem DJ og DI-JA:

  Nr. 04 - ny revideret aftale om fuelsaving!   

Den nye aftale præciserer vilkårene for bonus, tydeliggør målet og dermed incitamentet til en grønnere kørsel:

  Nr. 03 - LKI omfattes nu af aftale om seniorordning  

Det er nu aftalt at LKI også er omfattet af aftalen om seniorordning:

  Nr. 02 - Udlandsopkald atter tilladt fra mobilen!   

Aftaleændring betyder udlandsopkald igen er tilladt fra arbejdstelefonen, hvis der er valgt privat benyttelse af denne:

  Nr. 01 - fejl i oprunding af overarbejde!   

Arriva har konstateret en fejl i måden hvorpå overarbejde oprundes: