Lokalgruppe Herning


LPO Arriva

Lokalgruppeopslag

Lokaludvalg

Ferievalg

 

Bestyrelsen

Navn

Telefon ( intern)

Formand:

Steen Dalby

63 31

Næstformand:

Anders T. Kristensen

63 63

Kasserer:

Søren Rasmussen

77 49

Feriemand:

Johnny Askholt

41 95 40 74

Bestyrelsessuppleant:

Henrik Petersen

25 35 64 28

Arbejdsmiljørepræsentant

   

Anders T. Kristensen

63 63

Kolleganetværk

   

Johnny Askholt

41 95 40 74

Søren Rasmussen

25 35 77 49

Johnny Mortensen

63 67

Anders T. Kristensen

63 63

Tur-repræsentanter

   

Koordinerende turrepræsentant:

Ove Nedergaard

25 35 77 45

Lokal turrepræsentant:

Troels Majgaard

25 35 63 53

Turrepræsentant suppleant:

Knud H. Larsen

25 35 63 35

Bilagskontrollant

   

Ove Nedergaard

25 35 77 45

Vagn Mølgård Christensen

22 49 45 46

Kulturudvalg

   

Søren Rasmussen

25 35 77 49

Gruppeleder

   

Michael Lincoln Madsen

31 24 02 13

LPO Arriva er en del af Dansk Jernbaneforbund