Lokalgruppe Herning


LPO Arriva

Lokalgruppeopslag

Lokaludvalg

Ferievalg

 

 

Vedtægter for Lokalgruppe Herning 

Bestyrelsen

Navn

Telefon ( intern)

Formand:

Steen Dalby

63 31

Næstformand:

Søren Rasmussen

25 35 77 49

Kasserer:

Henrik Petersen

25 35 64 28

Feriemand:

Johnny Askholt

41 95 40 74

Bestyrelsessuppleant:

Mads Bojsen-Møller

22 10 46 88

Arbejdsmiljørepræsentant

   

Anders T. Kristensen

63 63

Kolleganetværk

   

Johnny Askholt

41 95 40 74

Søren Rasmussen

25 35 77 49

Johnny Mortensen

63 67

Anders T. Kristensen

63 63

Tur-repræsentanter

   

Koordinerende turrepræsentant:

Ove Nedergaard

25 35 77 45

Lokal turrepræsentant:

Troels Majgaard

25 35 63 53

Turrepræsentant suppleant:

Knud H. Larsen

25 35 63 35

Bilagskontrollant

   

Ove Nedergaard

25 35 77 45

Vagn Mølgård Christensen

22 49 45 46

Kulturudvalg

   

Helle Jacobsen

 

Jacob Hougaard

 

Henrik Petersen

 

Gruppeleder

   

Ole Hjerresen

31 26 37 79

LPO Arriva er en del af Dansk Jernbaneforbund