Nr. 16 -medlemsmøder om forliget!   

Vi kommer rundt på medlemsmøder for at give mulighed for dialog om det netop indgåede forlig.

 

  Nr. 15 -forlig om lokalaftaler på plads!   

Efter 3 måneders intense forhandlinger er det lykkedes i 11. time at opnå enighed om aftalerne.

 

  Nr. 14 -Løbesedler om overarbejde!   

Ledelsen har foreholdt os, at der er fundet løbesedler vedrørende overarbejde på depoterne.

 

  Nr. 13 -Lokalaftaleforhandlinger - et langt, sejt træk!   

Vi har nu været i forhandlinger i 2 måneder uden at det endnu har ført til et resultat:

 

  Nr. 12 -fortsat Uenighed om tjenestegøring på Nordjyske Jernbaner!   

Vi rejser derfor en sag om manglende overholdelse af gældende lokalaftaler vedr. tjenestegøring på fremmed depot:

 

  Nr. 11 - Uenighed om betaling for tjenestegøring på Nordjyske Jernbaner!   

Sagen drejer sig om fortolkning af det aftalegrundlag der skal benyttes når der udføres tjenester hos fremmed operatør som led i

efteruddannelse:

 

  Nr. 10 - husk selv at skrive overarbejde ved k-vagter!   

Det er højsæson for K-vagter og flere er måske ikke opmærksom på at evt. overarbejde ikke registres automatisk.

  Nr. 09 - Drøftelserne af lokalaftaler er startet!   

På mødet i går i DI, blev der aftalt en plan for den videre proces omkring forhandling af lokalaftalerne i Arriva Tog.

  Nr. 08 - opstart af lokalaftaleforhandlinger igen!   

Arriva har via DI indkaldt til en forhandling omkring de centrale DJ lokalaftaler, der gælder i Arriva Tog.

  Nr. 07 - Ny aftale om køremænd i Arriva Tog – Hvorfor?   

Der er indgået en ny aftale om køremænd på DJ overenskomst med Arriva Tog og vi vil her forsøge at uddybe baggrunden for aftalen:

Se opslaget fra Dansk Jernbaneforbund her:

  Nr. 06 - Hvad er de vigtigste krav for dig til OK 2020?   

Nu er tiden kommet, hvor du kan være med til at prioritere vores overenskomstkrav til overenskomstfornyelsen i 2020!

  Nr. 05 - arriva laver overenstkomstbrud!   

Arrivas ledelse har valgt at underbetale vores nye lokomotivførere og bryder derved overenskomsten mellem DJ og DI-JA:

  Nr. 04 - ny revideret aftale om fuelsaving!   

Den nye aftale præciserer vilkårene for bonus, tydeliggør målet og dermed incitamentet til en grønnere kørsel:

  Nr. 03 - LKI omfattes nu af aftale om seniorordning  

Det er nu aftalt at LKI også er omfattet af aftalen om seniorordning:

  Nr. 02 - Udlandsopkald atter tilladt fra mobilen!   

Aftaleændring betyder udlandsopkald igen er tilladt fra arbejdstelefonen, hvis der er valgt privat benyttelse af denne:

  Nr. 01 - fejl i oprunding af overarbejde!   

Arriva har konstateret en fejl i måden hvorpå overarbejde oprundes: