Nr. 05 - arriva laver overenstkomstbrud!   

Arrivas ledelse har valgt at underbetale vores nye lokomotivførere og bryder derved overenskomsten mellem DJ og DI-JA:

  Nr. 04 - ny revideret aftale om fuelsaving!   

Den nye aftale præciserer vilkårene for bonus, tydeliggør målet og dermed incitamentet til en grønnere kørsel:

  Nr. 03 - LKI omfattes nu af aftale om seniorordning  

Det er nu aftalt at LKI også er omfattet af aftalen om seniorordning:

  Nr. 02 - Udlandsopkald atter tilladt fra mobilen!   

Aftaleændring betyder udlandsopkald igen er tilladt fra arbejdstelefonen, hvis der er valgt privat benyttelse af denne:

  Nr. 01 - fejl i oprunding af overarbejde!   

Arriva har konstateret en fejl i måden hvorpå overarbejde oprundes: