Nr. 18 - LPo GoCollective bliver vores nye navn!

Afstemningen er slut og resultatet var klart:

 

Nr. 17 - LPo arriva skifter navn!

Vi vil gerne give dig mulighed for at være med til at vælge vores nye navn ved en afstemning:

 

Nr. 16 - Mødetillæg under forældreorlov

Enighed om fortolkningen af overenskomstens begreb fuld løn under forældreorlov:

 

Nr. 15 - jule- og nytårstillæg klar til udbetaling!

Tillægget udmøntes med næste løn:

 

Nr. 14 - nye aftaler om depotstruktur og lkf-k!

Begge aftaler er kun rettet i mindre omfang:

 

Nr. 13 - nye aftaler om tekniske tider og pause på togsæt!

Begge aftaler er kun rettet i mindre omfang:

 

Nr. 12 - nye aftaler om uddannelsessamarbejde og kolleganetværk!

Begge aftaler er kun rettet i mindre omfang:

 

Nr. 11 -nye aftaler om gruppeleder og lki vagt!

Begge aftaler er kun rettet i mindre omfang:

 

Nr. 10 - ny aftale om ekstra overtidstillæg!

Ny ret til 100 kr. pr. time i ekstra overtidstillæg for overarbejde på ekstra vagter:

 

Nr. 09 - ny arbejdstidsaftale!

Ny ret til hurtig afspadsering er indført og St. Bededag er udskrevet af aftalen, mens alle øvrige vilkår i aftalen er uændrede:

 

Nr. 08 - ny aftale om udlån til fremmed depot!

Udlånstillægget og langtidsudlån bortfalder, ændrede regler for udlån og en ny betaling indføres :

 

Nr. 07 - ny aftale om efteruddannelse!

Der indføres 30 dages varsling, præcisering af at aftalen alene gælder teoretisk uddannelse og beskrivelse af at mertid er overarbejde:

 

Nr. 06 - ny aftale om højtider!

4 ugers plan, normopgørelse, varsling, korrigeringer og mængden af ekstra ferierækker er ændret:

 

Nr. 05 - Ny aftale om korrigeringer!

Der er indført en ny korrigeringsopgørelse:

 

Nr. 04 - Ny senior, deltids- og orlovsaftale!

Den nye aftale er en sammenskrivning af deltids- og orlovsaftalen med senioraftalen og med tilføjelse af et nyt afsnit:

 

Nr. 03 - Opslag om indholdet af aftalerne!

Som vanligt ved nyindgåede aftaler vil vi nu udsende en række opslag med aftaletekst og en kort forklaring af hver af de 15 reviderede lokalaftaler:

 

Nr. 02 - Forliget i hovedpunkter!

Overblik over det nye forlig om lokalaftaler:

 

Nr. 01 - Forlig på plads om lokalaftaler!

Vi er glade for at kunne meddele, at efter det længste forhandlingsforløb i LPO Arrivas historie, kan vi nu præsentere et forlig: